KRONIKA RODZINY KĘPKA
ul. ks. Skorupki 27 (obecnie Ilskiego) 
 

 
Stanisław Kępka z żona Marianną Marią i synem Romanem (rok 1942)   

W Rembertowie mieszkało także przyrodnie rodzeństwo Romana: Alina, Barbara i Stanisław

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)