KALENDARIUM DAWNEGO REMBERTOWA

KALENDARIUM DAWNEGO REMBERTOWA

25 luty 1831 Bitwa pod Olszynka Grochowską


25 luty 1831
Bitwa pod Olszynką Grochowska
Bitwa stoczona podczas Powstania Listopadowego przez wojska polskie pod dowództwem gen. Szembeka z nacierającymi wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez gen. Dybicza. Stoczona w lasku koło Olszynki Grochowskiej częściowo na terenie dzisiejszego osiedla Wygoda

1865 – 1868 - Budowa Kolei Warszawsko-Terespolskiej i przystanku Rembertów


1865 – 1868
Budowa Kolei Warszawsko-Terespolskiej i przystanku Rembertów
Budowa przystanku kolejowego w Rembertowie na trasie Kolei Warszawsko-Terespolskiej wg projektu Alfonsa Kropwnickiego

 

1888 - Rozpoczęcie tworzenia poligonu artyleryjskiego w Rembertowie

1888
Rozpoczęcie tworzenia poligonu artyleryjskiego w Rembertowie
Po wybudowaniu kolei warszawsko-terespolskiej ok. 1867 roku władze carskie zaczęły poszukiwać w okolicy Warszawy terenów na poligon artyleryjski, który byłby elementem rozbudowy fortyfikacji wokół peryferii warszawskich.
Podmokłe i lesiste okolice obecnej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy doskonale się na to nadawały. Właścicielem części z nich była rodzina Rychłowskich, od których wykupiono folwarki Żurawka z części dóbr Miłosna Stara. W skład poligonu weszły też tereny wsi Kaleń, Dębe Małe oraz folwarki: Okuniew, Sulejówek, Michałowo, Helenówka, Grzybowo, Dębe Małe i Bagno.
Zbudowano bocznice kolejowe dla wojska, rampy, rozjazdy i przejazdy oraz budki dróżników i strażników z domami mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi
Poligon w Rembertowie podlegał Zarządowi Artylerii Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Większość szkoleń poligonowych odbywało sie na poligonie od początku maja do końca września. Rozpoczynano od zajęć poszczególnych jednostek (pułk, brygada), następnie rodzaju broni, a na końcu przeprowadzano zajęcia ogólne, łączące działania dwóch lub trzech rodzajów broni. Najwyższym szczeblem wspomnianych szkoleń były „wielkie manewry”, w których brały udział wojska dwóch okręgów wojskowych.
Naczelnikami poligonu w Rembertowie byli
płk Porfirij Nikołajewicz Kolienow (1888-1889),
płk Kondrat Kalistratowicz Kondrackij (1892-1899),
płk Michaił Grigoriewicz Malkowskij (1899-1905),
płk Walerij Jewgieniewicz Steżenskij (1906-1911),
płk Antoni Wiktorowicz Kaczyński (1912-1914)

W 1889 r. odbyły sie ćwiczenia w których uczestniczyły 9, 12, 21 i 23 baterii artylerii konnej (bak), 7 i 10 Brygady Artylerii (BA) oraz 1 baterii artylerii wypadowej pod nadzorem gen. Josifa Hurki
Na poligonie  Rembertowie odbywały sie tez szkoleniach wyższych dowódców piechoty i innych rodzajów wojsk, m.in. w dniach  9-30.06. 1901, 12.06.-3.07.1903 r. oraz 16.05.-5.06.1908 r oraz pokazy manewry kawaleryjskich  14-17.09.1903
Po zakończeniu ćwiczeń artyleryjskich na poligonach, włądze carskie ogłaszały publicznie przetarg na zbiórkę z terenów poligonu pozostałości – żelaznych, ołowianych i miedzianych części rozerwanych pocisków i kartaczy, który to kontrakt pozwalał na zbieranie pozostałości przez okres jednego roku


1892 - 1893 - Budowa Fortu XIIIa Kawęczyn


1892 – 1893
Budowa Fortu XIIIa Kawęczyn
Budowę fortu XIIIa Kawęczyn wykonano w ramach budowy pierścienia zewnętrznego Warszawskiego Obszaru Fortecznego według projektu prof. Wieliczko, a budowę nadzorował gen. Jakowlew. Fort miał charakterystyczny dla "szkoły Totlabena" tradytor dla dział flankujących przedpole. Znajdował sie na terenie dzisiejszego stadionu przy ul. Strażackiej i został zlikwidowany ok. 1909 roku, a pozostałości pozostały do ok 1945.


Teren fortu z lotu ptaka (rok 1935)


pozostałości fortu (ok 1915r.)'),

11 styczeń 1896 - Wyświęcenie cerkwi prawosławnej w Rembertowie


11 styczeń 1896
Wyświęcenie cerkwi prawosławnej w Rembertowie
Wyświecenie cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Jakuba Apostoła na terenie "Poligonnowego Goradoka" w Rembertowie, w miejscu gdzie obecnie znajduje sie kościół garnizonowy1915 r. - I wojna światowa. Zajęcie Rembertowa przez Niemców

1915
1915 r. - I wojna światowa. Zajęcie Rembertowa przez Niemców
Rembertów został zajęty przez Niemców. Na terenie carskich koszar powstała podoficerska szkoła artylerii (Lehrabteilung der Feldartillerie - Feldartillerie Schiesschule Warschau), oraz powadzone się kursy obsługi karabinów maszynowych (Maschinengewehr Ausbildung Kommando)1916 - Formowanie się Legionów Polskich w Stacji Zbornej Rembert

1916
Formowanie się Legionów Polskich w Stacji Zbornej Rembertów
Formowanie się Legionów Polskich w zorganizowanej w Rembertowie Stacji Zbornej

16 listopada 1918 - Powołanie Oficerskiej Szkoły Artylerii w Rembertowie

16 listopada 1918
Powołanie Oficerskiej Szkoły Artylerii w Rembertowie
Utworzenie na bazie byłego carskiego poligonu Oficerskiej Szkoły Artylerii w Rembertowie

sierpień 1920 - obrona Warszawy i Cud na Wisłą

sierpień 1920
obrona Warszawy i "Cud na Wisłą"
Formowanie się jednostek ochotniczych i frontowych oraz stacjonowanie sztabów dywizji gen. Junga i Bukackiego,20 sierpnia 1920 - Utworzenie obozu jenieckiego dla żołnierzy Armii Czerwonej w Rembertowie

20 sierpnia 1920
Utworzenie obozu jenieckiego dla żołnierzy Armii Czerwonej w Rembertowie
Utworzenie przejściowego obozu jenieckiego dla żołnierzy Armii Czerwonej na terenie dzisiejszej Kolonii Podoficerskiej w Rembertowie. Obóz istniał do listopada 1920 roku.

20 grudnia 1920 - Powstanie filii nr 2 Zakładów Amunicyjnych SA nr 2 w Rembertowie

20 grudnia 1920
Powstanie filii nr 2 Zakładów Amunicyjnych SA nr 2 w Rembertowie
Wydzierżawienia Towarzystwu Akcyjnemu "Pocisk" 101 hektarów gruntu w Rembertowie i rozpoczęcie powstawania w Rembertowie filii Fabryki Amunicji "Pocisk" S.A. Dyrektorem został Gustmann. W roku 1933 dyrektorem został ppłk. Jerzy Zapolski i zmieniono nazwę na Wojskowe Zakłady Pirotechniczne a później Wytwórnia Amunicji nr 2 

1921 - I Spis powszechny w Rembertowie

1921
I Spis powszechny w Rembertowie
Według danych w osadzie Rembertów mieszkało 1375 mieszkańców (119 domów), a we wsiach Kawęczyn 416 (56 domów) Kawęczyn osiedle fabryczne 563 mieszkańców(18 domów), Magenta - 142 mieszkańców (18 domów,) Mokry Ług - 123 mieszkańcow (23 domy), Wygoda 74 mieszkańców (11 domów)Zygmuntów - 58 mieszkańców (7 domów)wrzesień 1922 - Przekształcenie Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Armii na Doświadczalne Centrum Wyszkolenia

wrzesień 1922
Przekształcenie Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Armii na Doświadczalne Centrum Wyszkolenia
Przekształcenie Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Armii na Doświadczalne Centrum Wyszkolenia, które w 1931 roku przekształcono w Centrum Wyszkolenia Piechoty.
Komendantami Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia byli:
płk./gen Wacław Scawola Wieczorkiewicz 1921 – 09.1923
gen. bryg. Rudolf Prich – 1.09.1923 – 08.1926
gen. bryg. Wacław Dziewanowski  - 9.07.1926 – 04.1930
płk. Bruno Olbrycht  1930 - do 1931  (powstania CWPiech)

lipiec 1923 - Wizyta króla Rumunii na poligonie w Rembertowie

lipiec 1923
Wizyta króla Rumunii na poligonie w Rembertowie
Wizyta króla Rumunii Ferdynanda z małżonką na pokazie ćwiczeń w Rembertowie

2 listopada 1924 - Bieg Maratoński Rembertów-Wawer-Zegrze-Rembertów

2 listopada 1924
Bieg Maratoński Rembertów-Wawer-Zegrze-Rembertów
Pierwszy w niepodległej Polsce bieg maratoński w niepodległej Polsce na trasie Rembertów - Wawer - Zegrze - Rembertów. Udział wzięło 8 uczestników bieg ukończyło 4 zawodników. Wygrał Stefan Szelestowski z Polonii Warszawa z czasem 3:13.10,5, drugi był J. Bielak z Tczew z czasem 4:07.37, zas trzeci Józef Bill z WKS Inowrocław z czasem 4:10.221927 - Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembertowie

1927
Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembertowie
Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembertowie

8 lipiec 1927 - Wybuch w Fabryce Amunicji w Rembertowie

8 lipiec 1927
Wybuch w Fabryce Amunicji w Rembertowie
Do wybuchu nastąpiło w budynku fabrycznym nr 57 (wytwórni kapiszonów karabinowych i zapalników artyleryjskich). W wyniku wybuchu zginęły 2 osoby: pracownica Helena Cesuch i wartownik straży zakładowej Adam Zygmunt a rannych zostało 6 osób: Józef Rosik, Michalina Wojciechowska, Aniela Żukowska, Janina Borek, Rozalia Królikowska i Łuczak 

30 września 1927 - IV Bieg Maratoński w Rembertowie

30 września 1927
IV Bieg Maratoński w Rembertowie
Czwarty bieg maratoński Wygrał Alfred Freyer (ur. 11.08.1901) z Polonii Warszawa z czasem 3:09.51,8, drugi był Józef Wawrzyn (ur. 1899) z KS Mała Dabrówka z czasem 3:26.06,8, zaś trzeci Jan Urbański (ur. 1907) ze Związku Strzeleckiego z Piotrkowa Tryb. z czasem 3:28.54

1 stycznia 1928 - Erygowanie parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie

1 stycznia 1928
Erygowanie parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie
Erygowanie przez kard Kakowskiego parafii Matki Boskiej Zwycięskiej na Nowym Rembertowie

1930 - Oddanie do użytku Szkoły Powszechnej nr 2

1930
Oddanie do użytku Szkoły Powszechnej nr 2
Oddanie do użytku Szkoły Powszechnej nr 2 na ul. Władysława Jagiełły (obecnie Dwóch Mieczy) na Nowym Rembertowie. Na czele Komitetu Budowy stał ppłk Zapolski - dyrektor fabryki "Pocisk"

1 kwietnia 1930 - przeniesienie Rembertowa z gminy Okuniew do gminy Wawer

1 kwietnia 1930
Przeniesienie Rembertowa z gminy Okuniew do gminy Wawer
Przeniesienie Rembertowa, Karolówki, Zygmuntowa, Magenty, Mokrego Ługu z gminy Okuniew do gminy Wawer, na mocy Rozporzadzenia Ministra spraw Wewnętrznych z 31 lipca 1929

18 listopada 1930 - Święto w garnizonie Rembertów

18 listopada 1930
Święto w garnizonie Rembertów
Uroczystość rozpoczęła się capstrzykiem 18.11 po ulicach miasta, przy udziale kompanii strzelców Batalionu Manewrowego i orkiestry zakładów amunicyjnych "Pocisk“ w Rembertowie. 19.11 odbyła się msza polowa przy udziale wszystkich oddziałów oraz szkół i organizacji społecznych. Uroczystość zakończono defiladą przed komendantem garnizonu płk. 0lbrychtem. Po południu odbyła się akademia w sali kina „Srebrny Ptak", w której zebrały się rodziny wojskowych, oraz oficerowie i szeregowcy, w liczbie około 700 osób. Akademię zorganizował dowódca Batalionu Manewrowego ppłk. Wyrwiński przy współpracy ref. ośw. B. M. por. Faliszewskiego. Na akademię złożyły się; przemówienie kpt. Piry, który zobrazował ideologię Marszałka Piłsudskiego, oraz występ chóru elewów szkoły podoficerskiej B.M. Odegrano również jeden akt sztuki „Więzień Magdeburga". W uroczystości wziął łaskawie udział, artysta scen warszawskich p. Faliszewski, którego za piosenki publiczność oklaskiwała gorąco. Kostiumy wypożyczył bezinteresownie Teatr Polski w Warszawie. Wieczorem Koło Rodzin Wojsk, urządziło pod przewodnictwem p. Wyrwińskiei zabawę dla dzieci. Słowo wstępne w formie bajeczki o Marszałku Piłsudskim — wypowiedział kpt. Krzemiński z B.M., następnie odbyła się loteria fantowa, na której każdy z maluczkich wygrał upominek.

1931 - Przeniesienie Szkoły Powszechnej nr 1 do budynku koło stacji kolejowej na ul Cyrulików.

1931
Przeniesienie Szkoły Powszechnej nr 1 do budynku koło stacji kolejowej na ul Cyrulików.
Przeniesienie Szkoły Powszechnej nr 1 z domu prywatnego na ul. Artyleryjskiej do budynków byłego kasyna wojskowego Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia koło stacji kolejowej na ul Spacerowej (obecnie ul. Cyrulików.)

sierpień 1931 - Wypadek podczas ćwiczeń na poligonie w Rembertowie

sierpień 1931
Wypadek podczas ćwiczeń na poligonie w Rembertowie
Na poligonie wojskowym w Rembertowie, od rany spowodowanej przez nieostrożny wystrzał, zginął 23-letni plut. pdchor. rez. 26 p.a.p. Stanisław Maciejowski.(źródło: Żołnierz Polski nr 32/1931)

19 lipiec 1931 - Poświęcenie nowego lokalu OSP w Rembertowie

19 lipiec 1931
Poświęcenie nowego lokalu OSP w Rembertowie
Poświęcenie nowego lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembertowie przy ul. Cichej (obecnie ul. Katiuszy)30 października 1931 - Powołanie Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie

30 października 1931
Powołanie Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie
Powołanie Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie z połączenia Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia, Szkoły Strzeleckiej w Toruniu, Komendy Placu Obozu Ćwiczebnego Rembertów i Administracji Koszar Rembertów.
Komendantami Centrum Wyszkolenia piechoty byli
płk. Bruno Olbrycht  (1931 -1936,)
płk. Marian Turkowski (1936 - 1938)
płk. Bruno Olbrycht (05.1938 – 1939)

9 grudnia 1931 - Drugi spis powszechny w Rembertowie

9 grudnia 1931
Drugi spis powszechny w Rembertowie
Drugi spis powszechny w Rembertowie, komisarzem spisowym został p. Skórkowski

3 lipca 1932 - Rozpoczęcie pierwszych półkolonii letnich dla dzieci pracowników fizycznych WZP

3 lipca 1932
Rozpoczęcie pierwszych półkolonii letnich dla dzieci pracowników fizycznych WZP
Półkolonia letnia dla dzieci pracowników fizycznych Wojskowych Zakładów Pirotechnicznych w Rembertowie15 września 1932 - Otwarcie przedszkola dla dzieci pracowników WZP (F.A.

15 września 1932
Otwarcie przedszkola dla dzieci pracowników WZP (F.A. "Pocisk")
Otwarcie przedszkola dla dzieci pracowników Wojskowych Zakładów Pirotechnicznych w Rembertowie (F.A. "Pocisk")25 wrzesień 1932 - Poświecenie przedszkola dla pracowników filii Wojskowych Zakładów Pirotechnicznych

25 wrzesień 1932
Poświecenie przedszkola dla pracowników filii Wojskowych Zakładów Pirotechnicznych
Poświecenie przedszkola dla pracowników filii Wojskowych Zakładów Pirotechnicznych, w obecności p. Aleksandry Piłsudskiej

1933 - Ukończenie budowy Szkoły Powszechnej nr 3 im Michaliny Mościckiej,

1933
Ukończenie budowy Szkoły Powszechnej nr 3 im Michaliny Mościckiej,
Ukończenie budowy Szkoły Powszechnej nr 3 im Michaliny Mościckiej na ul. Olbrychtowskiej (obecnie ul. Sztandarów).

19 marca 1933 - Odsłonięcie pomnika Piłsudskiego na

19 marca 1933
Odsłonięcie popiersia Piłsudskiego na "Pocisku
Uroczyste odsłonięcie przez ppłk. Zapolskiego popiersia Józefa Piłsudskiego na terenie Fabryki Amunicji "POCISK"marzec 1934 - IX marsz Sulejówek — Belweder.

marzec 1934
IX marsz Sulejówek — Belweder.
marsz Sulejówek — Belweder, urządzany przez komendanta XI stołecznego Związku Strzeleckiego, w tym roku nosił nazwę: Marz Sulejówek — Belweder im. Marszalka Józefa Piłsudskiego. Długość marszu wynosi 26 km i podzielona była na dwa etapy. Pierwszy etap 6 km: kwalifikacyjnym jest na przestrzeni Sulejówek — poligon w Rembertowie. W Rembertowie odbyło się strzelanie. Drugi etap obejmował przestrzeń poligon w Rembertowie — Belweder na przestrzeni 19 km. Zawody były drużynowe. O zwycięstwie rozstrzygać będzie uzyskany czas w drugim etapie i osiągnięte wyniki w strzelaniu poszczególnych drużyn.
Do marszu zgłosiło się 88 drużyn. Najwięcej zgłoszeń nadesłał Związek Strzelecki, później wojsko, wreszcie inne organizacje.
Wśród zawodników wyróżniać się będą barwnie drużyny pułków strzelców podhalańskich w pelerynach i kapeluszach z orlimi piórami.
(źródło ŻP 9/34)

5 marca 1934 - Ukończenie budowy koszar 3 Batalionu Strzelców

5 marca 1934
Ukończenie budowy koszar 3 Batalionu Strzelców
Ukończenie budowy koszar 3 Batalionu Strzelców. Budynek wybudowano według projektu Bruno Zborowskiego. Obecnie w budynku znajduje się Wydział Strategiczno-Operacyjny Akademii Sztuki Wojennej24 kwietnia 1934 - Ukończenie budowy Budynku Dowództwa w Rembertowie

24 kwietnia 1934
Ukończenie budowy Budynku Dowództwa w Rembertowie
Ukończenie budowy Budynku Dowództwa w Rembertowie (blok 26), w którym był dowództwo 3 Batalionu Strzelców i 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej. Budynek zbudowano według projektu Janusza Kamińskiego i Bruno Zborowskiego Obecnie w tym budynku znajduje się przychodnia i apteka12 maja 1934 - Jubileusz XV-lecia istnienia 3 Batalionu Strzelców

12 maja 1934
Jubileusz XV-lecia istnienia 3 Batalionu Strzelców
Jubileusz XV-lecia istnienia 3 Batalionu Strzelców i poświęcenie nowych koszar batalionu. W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Ignacy Mościcki oraz gen. Kazimierz Fabrycy i wojewoda Stanisław Twardo.

4 października 1934 - Zakończenie budowy koszar 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej

4 października 1934
Zakończenie budowy koszar 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej
Zakończenie budowy koszar 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej (bok 22). Budynek zbudowano według projektu Wandy Boerner-Przewłockiej. Obecnie znajduje się w nim Wydział Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej ASzWoj10 listopada 1935 - Odsłonięcie pomnika Marszałka Piłsudskiego przed bramą CWPiech

10 listopada 1935
Odsłonięcie pomnika Marszałka Piłsudskiego przed bramą CWPiech
Odsłonięcie pomnika Marszałka Piłsudskiego przed brama wjazdową do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, w którym uczestniczyli m.in. gen. Głuchowski, wojewoda Golewski i starosta Mieszkowski

18 października 1936 - Otwarcie Kasyna Podoficerskiego CWPiech

18 października 1936
Otwarcie Kasyna Podoficerskiego CWPiech
Komendant Garnizonu Rembertów płk. Tarłowski otwiera podoficerskie kasyno garnizonowe w Rembertowie

27 maja 1937 - wręczenie sztandaru 3 Batalionowi Strzelców

27 maja 1937
wręczenie sztandaru 3 Batalionowi Strzelców
Wręczenia sztandar 3 batalionu Strzelców dokonał Prezydent RP Ignacy Mościcki w obecności marszałka Edwarda Rydz-Śmigłego.

lato 1937 - Obóz harcerski w Porąbce

lato 1937
Obóz harcerski w Porąbce
obóz harcerski 176 Mazowieckiej Drużyny Skautów z Rembertowa w Porąbce nad rzeka Sołą. Komendantem obozu był dh. Gietko.


1 kwietnia 1939 - Nadanie praw miejskich

1 kwietnia 1939
Nadanie praw miejskich
Nadanie na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 27.03.1939 Rembertowowi praw miejskich, Pierwszym burmistrzem został Stanisław Szelowski. W skład miasta Rembertowa chodza gromady Stary i Nowy Rembertów, Poligon oraz osady Karolówka, Zygmuntów- Magenta, Mokry Ług, Kawęczyn

31 sierpnia 1939 - Mobilizacja 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej

31 sierpnia 1939
Mobilizacja 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej
Mobilizacja 32 dal Dywizjon Artylerii Lekkiej wraz ze słuchaczami CWP i odjazd eszelonem z rampy kolejowej przy ul Strażackiej na granicę z Prusy Wsch. Udział w walkach o Różan

1 września 1939 - Wybuch II Wojny Światowej

1 września 1939
Wybuch II wojny Światowej.
Kadra CWPiech i 32dal tworzy kadre 39 rezerwowej DP, 3 BS wchodzi w skład Mazowieckiej brygady Kawalerii, razem walczą w okolicach Chełma i Tomaszowa Mazowieckiego. Zmobilizowany w Rembertowie 103 bS pod dowództwem kpt. Góralczyka w ramach Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Andersa bierze udział w obronie Warszawy. Na terenie fabryki Pocisk jest przeciwlotniczy punkt obserwacyjny obsługiwany przez harcerzy. Zbombardowana przez Niemców zostaje stacja kolejowa i pobliskie domy, m.in. kawiarnia „Ziemiańska”

14 września 1939 - Wkroczenie wojsk hitlerowskich do Rembertowa

14 września 1939
Wkroczenie wojsk hitlerowskich do Rembertowa
Wkroczenie do Rembertowa wojsk hitlerowskich, żołnierzy 151pp z 61 DP


20 sierpnia 1942 - Likwidacja getta żydowskiego w Rembertowie

20 sierpnia 1942
Likwidacja getta żydowskiego w Rembertowie
Likwidacja getta żydowskiego w Rembertowie. Ludność żydowska została skierowana do Falenicy, a stamtąd wywieziona do obozu zagłady w Treblince.

2 października 1942 - aresztowanie Antoniego Gregorkiewicza ps.

2 października 1942
aresztowanie Antoniego Gregorkiewicza ps. "Krokodyl"
aresztowanie Antoniego Gregorkiewicza ps. "Krokodyl", komendanta Szarych Szeregów w Rembertowie

16 października 1942 - Powieszenie 10 więźniów Pawiaka w odwecie za akcje Wieniec I

16 października 1942
Powieszenie 10 więźniów Pawiaka w odwecie za akcje Wieniec I
Powieszenie przez hitlerowców na szubienicy koło stacji kolejowej w Rembertowie 10 więźniów Pawiaka w odwecie za wysadzenie torów kolejowych w ramach akcje Wieniec I

5 i 6 stycznia 1944 - Wykonanie wyroków śmierci na Stanisława Sosnowskim i Henryku Raku

5 i 6 stycznia 1944
Wykonanie wyroków śmierci na Stanisława Sosnowskim i Henryku Raku
Wykonanie przez patrol OS "Dęby" pod dowództwem Tadeusza Borowieckiego "Błyskawicy" na Stanisławie Sosnowskim i Henryku Raku

4 marca 1944 - Obrona radiostacji KG AK

4 marca 1944
Obrona radiostacji KG AK
4 marca 1944 podczas nadawania miała miejsce niemiecka obława na radiostację Komendy Głównej AK która nadawała z domu na ul. Okuniewskiej 24 na rogu ul. Wolność. W wyniku obławy zgineło dwóch żołnierzy osłony radiostacji kpr. pchor. Eugeniusz Bocheński "Dubaniec" i kpr. pchor. Stefan Łyszkiewicz "Pechowiec". Udało sie zbiec telegrafiscie oraz kpr. pchor. Janowi Świdzińskiemu "Szczęsnemu" i Arturowi Łyszkiewiczowi "Książe" z osłony radiostacji.

16 marca 1944 - Potajemna ekshumacja zwłok poległych w obronie radiostacji KG AK

16 marca 1944
Potajemna ekshumacja zwłok poległych w obronie radiostacji KG AK
Potajemna ekshumacja zwłok poległych 4 marca 1944 w obronie radiostacji KG AK Eugenisza Bocheńskiego i Stefan Łyszkiewicza i pochowanie ich na cmentarzu w Rembertowie. Akcją dowodził Henryk Lubiejewski "Śmiały"

24 marca 1944 - Spalenie akt w Arbaitsmacie w Rembertowie

24 marca 1944
Spalenie akt w Arbaitsmacie w Rembertowie
Patrol OS "Dęby" pod dowództwem Henryka Lubiejewskiego ps "Śmiały"  opanował biura Arbaitsamtu w Rembertowie i spalił większość akt.

marzec 1944 - wykonanie wyroków śmierci na Stanisławie Lorencu i Teresie Winciorek

marzec 1944
wykonanie wyroków śmierci na Stanisławie Lorencu i Teresie Winciorek
Patrol OS "Dęby" wykonał wyrok śmierci na Stanisławie Lorencu i Teresie Winciorek

5 kwietnia 1944 - Zamach i zniszczenie aparatury projekcyjnej w kinie

5 kwietnia 1944
Zamach i zniszczenie aparatury projekcyjnej w kinie "Srebrny Ptak"
Zamach i zniszczenie aparatury projekcyjnej w kinie "Srebrny Ptak"

8 kwietnia 1944 - Namalowanie napisu

8 kwietnia 1944
Namalowanie napisu "Polska Zmartwychwstanie" na ścianie domu na placu przed kościołem
Namalowanie napis "Polska Zmartwychwstanie" na ścianie domu przy placu przed kościołem na Nowym Rembertowie przez harcerzy Szarych Szeregów Tadeusza Nawrota, Zdzisłwa Papaja, Tadeusza Karpińskiego i Henryka  Springera (wg wspomnień T. Karpińskiego)

10 kwietnia 1944 - Wykonanie wyroku śmierci na Arturze Fischerze

10 kwietnia 1944
Wykonanie wyroku śmierci na Arturze Fischerze
Patrol OS "Deby" w składzie Stanisław Bielawski "Sfinks", Andrzej Kanclerz ps. "Kmicic" i Leszek Łazarkiwicz ps. "Atos" w domu przy ul. Olbrychta wykonali wyrok śmierci na konfidencie gestapo Arturze Fiszerze.

24 kwietnia 1944 - Zastrzelenie Bazylego Mielniczuka.

24 kwietnia 1944
Zastrzelenie Bazylego Mielniczuka.
Zastrzelenie Ukraińca Bazylego Mieleńczuka, w ramach prewencji przed dekonspiracją oddziału OS "Dęby"

1 maja 1944 - Spalenie akt magistratu w Rembertowie

1 maja 1944
Spalenie akt magistratu w Rembertowie
Oddział pod dowództwem Henryka Lubiejewskiego "Śmiałego" opanował budynek magistratu w Rembertowie i podpalił biura ewidencji ludności.

6 czerwca 1944 - Zastrzelenie granatowych policjantów Gorzkowskiego i Korpisa

6 czerwca 1944
Zastrzelenie granatowych policjantów Gorzkowskiego i Korpisa
Zastrzelenie przez oddział "Marysi" granatowych policjantów Feliksa Gorzkowskiego i Stanisława Korpisa

11 czerwca 1944 - Wykonanie wyroku na Józefie Stachowiaku

11 czerwca 1944
Wykonanie wyroku na Józefie Stachowiaku
Patrol OS "Dęby" pod dowództwem Tadeusza Borowieckiego "Błyskawicy" wykonała wyrok na konfidencie niemieckiej żandarmerii Józefie Stachwiaku

21 czerwca 1944 - Zastrzelenie członków bandy Józefa Smolińskiego

21 czerwca 1944
Zastrzelenie członków bandy Józefa Smolińskiego
Zastrzelenie w ramach walki z bandytyzmem  przez patrol OS "Deby" pod dowództwem Henryka Lubiejewskiego "Smiałego" członków bandy Józefa Smolińskiego, Mariana Kislara, Lutka Pomirskiego, Stanisława Jabłońskiego, Euzebiusza Śmigielskiego, Bogdana Wróbla I Zygmunta Piwowarczyka

21 czerwca 1944 - Wykonanie wyroku na Ryszardzie Frąckiewiczu

21 czerwca 1944
Wykonanie wyroku na Ryszardzie Frąckiewiczu
Patrol OS "Dęby" w składzie Tadeusz Kowalski "Zagłoba", Tadeusz Borowiecki "Błyskawica" i Jaremi Król "Robin" wykonała wyrok na Ryszardzie Frąckiewiczu.

26 czerwca 1944 - Rozstrzelanie 10 mieszkańców Rembertowa, w tym Zawiszaków

26 czerwca 1944
Rozstrzelanie 10 mieszkańców Rembertowa, w tym Zawiszaków
26 czerwca Niemcy rozstrzelali 10 mieszkańców Rembertowa, w tym harcerzy "Zawiszaków" i żołnierzy AK. Byli to:
- Władysław Jarząbek ps "Ola" lat 47
- Edward Jarząbek ps. "Hen", lat 21
- Zygmunt Jarząbek ps. "Zyga" lat 19
- Zdzisław Jarząbek ps. "Bis", lat 16
- Henryk Abramek ps. Kemar" lat 18
- Janusz Bettin ps. "Krzysztof" lat 14
- Zygmunt Ludwiczak ps. "Mundek" lat 13
- Ryszard Skwara ps. "Misiek" lat 13
- Marian Wiśniewski, lat 33
oraz jeden nieznany, lat ok 30

27 lipiec 1944 - Śmierć Zdzisława Barańskiego ps. Jur

27 lipiec 1944
Śmierć Zdzisława Barańskiego ps. "Jur" podczas transportu broni.
Podczas transportu broni i potyczki z Niemcami w lesie między Rembertowem a Wesołą zginął Zdzisław Barański ps "Jur" a ranni zostali Tadeusz Nawrot ps. "Marian" i Leszek Rauhut ps. "Ryś"

28 lipca 1944 - Wywieszenie flagi biało-czerwonej na kominie fabryki Abratańskiego

28 lipca 1944
Wywieszenie flagi biało-czerwonej na kominie fabryki Abratańskiego
Wywieszenie przez harcerzy Szarych Szeregów Eugeniusza Czerwińskiego, Jerzego Jakubowskiego, Zdzisława Papaja, Tadeusza Karpińskiego i Zdzisława Kowalczyka flagi biało-czerwonej na kominie fabryki Abratańskiego.

30-31 sierpień 1944 - Wyładunek niemieckich czołgów na bocznicy w Rembertowie

30-31 sierpień 1944
Wyładunek niemieckich czołgów na bocznicy w Rembertowie
Na bocznicy w Rembertowie wyładowuje się transport czołgów 37 pułk pancernego, który później bierze udział w walkach o okolicach Zakretu oraz pod Radzyminem

1 sierpnia 1944 - Wybuch Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944
Wybuch Powstania Warszawskiego
W Rembertowie i okolicach jest duże skoncentrowanie wojsk niemieckich w strefie przyfrontowej. Oddziały AK z Rembertowa nie biorą udziału w walkach, jednak pojedyńczy mieszkańcy walczą w oddziałach zgrupowaniu "Radosław" na Woli I Starówce, "Gurt" na śródmieściu i "Oaza-Ryś" i "Baszta" na Mokotowie

przełom lipca i sierpnia 1944 r. - Zatrzymanie Marii Michałowskiej ps.

przełom lipca i sierpnia 1944 r.
Zatrzymanie Marii Michałowskiej ps. "Złota"
Zatrzymanie na al. Piłsudskiego w Rembertowie Marii Michałowskiej ps. "Złota" przy której znaleziono konspiracyjne pisma "Wiarus"

12 września 1944 - Wyzwolenie Rembertowa

12 września 1944
Wyzwolenie Rembertowa
Wyzwolenie Rembertowa przez jednostki radzieckie i 3pp 1 LWP

21 maja 1945 - rozbicie obozu NKWD w Rembertowie

21 maja 1945
rozbicie obozu NKWD w Rembertowie
Rozbicie przez oddział por "Wichra" sowieckiego obozu specjalnego NKWD nr 10w Rembertowie który znajdował sie na terenie fabryki "Pocisk" i uwolnienia przetrzymywanych tam żołnierzy AK i NSZ

lipiec/sierpień 1946 - Obóz harcerski nad rzeczką Rawką koło wsi Mogiły w Puszczy Bolimowskiej koło Radziwiłowa

lipiec/sierpień 1946
Obóz harcerski nad rzeczką Rawką koło wsi Mogiły w Puszczy Bolimowskiej koło Radziwiłowa
Obóz harcerski nad rzeczką Rawką w Puszczy Bolimowskiej

4 maja 1947 - XX rocznica powstania OSP w Rembertowie

4 maja 1947
XX rocznica powstania OSP w Rembertowie
Uroczysta defilada w ramach obchodów XX rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembertowielipiec/sierpień 1947 - Obóz harcerski na Polance Redłowskiej koło Gdyni

lipiec/sierpień 1947
Obóz harcerski na Polance Redłowskiej koło Gdyni
Obóz harcerski na Polance Redłowskiej koło Gdyni

lipiec 1948 - Obóz harcerski na Mazurach nad jeziorem koło miejscowości Lipińskie, poczta Kluki, koło Ełku

lipiec 1948
Obóz harcerski na Mazurach nad jeziorem koło miejscowości Lipińskie, poczta Kluki, koło Ełku
Obóz harcerski na Mazurach nad jeziorem koło miejscowości Lipińskie, poczta Kluki, koło Ełku.

3-31 lipiec 1949 - Obóz harcerski w Poznańskiem nad jeziorem Wągrowiec

3-31 lipiec 1949
Obóz harcerski w Poznańskiem nad jeziorem Wągrowiec, w miejscowości o tej samej nazwie
Obóz harcerski w Poznańskiem nad jeziorem Wągrowiec, w miejscowości o tej samej nazwie


1 września 1957 - Przyłączenia miasta Rembertowa do Warszawy

1 kwietnia 1957
Przyłączenia miasta Rembertowa do Warszawy
Przyłączenia miasta Rembertowa do Warszawy jako części dzielnicy Praga Południe


1 września 1957 - Przyłączenia miasta Rembertowa do Warszawy


Przyłączenia miasta Rembertowa do Warszawy
Przyłączenia miasta Rembertowa do Warszawy jako części dzielnicy Praga Południe