KRONIKA RODZINY PALUCH
z ul. Olbrychtowskiej (obecnie Al.Sztandarów)

Franciszek i Aleksandra Paluch z dziećmi. Na koniku Jan Paluch.Jan i Wiktoria Paluch z synami: Zbyszkiem i młodszym Januszem

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA


Jeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontaktProsimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)