Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ul. Czerwonych Beretów 1 843
Admiralska 5 907
Admiralska 1 857
ul. Gawędziarzy 61 1507
ul. Eskulapów 26 2241
Chruściela 103 (Akademia, dawne stajnie 3BStrz) 1555
ul. Dokerów 19 4812
ul.Paderewskiego 146 1216
ul. Paderewskiego 23/25 5122
Kolonia Oficerska i Podoficerska 5252
ul. Plutonowych 11 5291
ul. Bocheńskiego 23 6669
ul. Bocheńskiego 45 4372
ul. Plutonowych 10 7266
al. Chruściela 1/3 7399
ul. Strażacka 121 (Fort Kawęczyn) 9531
ul. Żeligowskiego 13b 6372
ul. Zawodowa 21 8889
ul. Zawiszaków 25/27 5363
ul. ks. Witolda 19 5528
ul. Szyszaków 55 5154
al. Sztandarów 2 13609
al. Sztandarów 1/3 5778
ul. Strażacka 141 5521
ul. Strażacka 108 4698
ul. Strażacka 48 3578
ul. Skrzeszewskiego 9 2193
ul. Plutonowych 18 2171
ul. Przebieg 5 2194
ul. Płatnerska 1 2463
ul. Plutonowych 2 2188
ul. Plutonowych 1 2275
ul. Pielgrzymów 29 2202
ul. Paderewskiego 15 3327
ul. Paderewskiego 7/9 2245
ul. Paderewskiego 5 2325
ul. Niedziałkowskiego 25 2077
ul. Niedziałkowskiego 24 2149
ul. Marsa (Pocisk) 2816
ul. Łyszkiewicza 32 2074
ul. Łyszkiewicza 31 2210
ul. Łyszkiewicza 29 2447
ul. Łyszkiewicza 26 2708
ul. Listonoszy 6 2136
ul. Kordiana 29 2127
ul. Kordiana 5 2310
ul. Konwisarska 44 2195
ul. Konwisarska 42 2159
Konwisarska 37 2376
ul. Konwisarska 2/4 2210
al. Komandosów 23 2426
al. Komandosów 16 2148
al. Komandosów 15 2185
al. Komandosów 11 2074
al. Komandosów 9 2190
al. Komandosów 8 2864
ul. Kłuszyńskiej 23 2018
ul. Kłuszyńskiej 21 2023
ul. Kłuszyńskiej 19 2063
ul. Kłuszyńskiej 17 2110
ul. Klasztorna 8 2129
ul. Klasztorna 6 2128
ul. Katiuszy 10 2061
ul. Katiuszy 3 2126
ul. Kapitańska 5 2006
ul. Kacpury 67 2128
ul. Kacpury 47 2317
ul. Ilskiego 25 2127
ul. Ilskiego 20 2143
ul. Ilskiego 13 2439
ul. Haubicy 13 2143
ul. Haubicy 11 1999
ul. Haubicy 9 1969
ul. Haubicy 6/8 2058
ul. Grzybowa 1 4046
ul. Górna 5 2081
ul. Giermków 32 2061
ul. Giermków 24 2077
ul. Giermków 14 2094
ul. Gierczak 6 3014
ul. Gierczak 4 2297
ul. Gembarzewskiego 26 1966
ul. Gawędziarzy 27 2199
ul. Gawędziarzy 25 3525
ul. Gawędziarzy 24 2904
ul. Fiszera 14 2237
ul. Eskulapów 24 2103
ul. Dwóch Mieczy 35 2196
u;. Dwóch Mieczy 22 2279
ul. Dwóch Mieczy 5 4965
ul. Dowódców 27 2113
ul. Dowódców 18/20 2048
ul. Dokerów 18 2542
ul. Dokerów 5 2198
ul. Czerwonych Beretów 5 2930
ul. Czerwonych Beretów 3 2698
ul. Cyrulików 91 2845
ul. Cyrulików 81 2510
ul. Cyrulików 73 3051
ul. Cyrulików 69b 2400
ul. Cyrulików 63 2544
ul. Cyrulików 51 2460
ul. Cyrulików 49 2418
ul. Cyrulików. stacja kolejowa Rembertów 15624
ul. Cyrulików 35 5646
ul. Buławy 1 2433
ul. Bellony 62 2591
al. Chruściela 104 4318
Chruściela 103 (Akademia,dawna Kręgielnia CWPiech) 3761
al. Chruściela 103 (Akademia, kotłownia) 4236
al. Chruściela 103 (Akademia, basen) 6325
Chruściela 103 (Akademia, strzelnica tunelowa) 4672
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 56) 7828
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 26) 6190
Chruściela 103 (Akademia, blok 25) 4761
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 22) 4620
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 14) 6083
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 04) 3708
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 01) 4331
al. Chruściela 103, kościół garnizonowy 6078
al. Chruściela, brama wjazdowa na teren Akademii 6026
Chruściela pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed bramą wjazdową Akademii 7565
al. Chruściela 100 3194
al. Chruściela 96 2968
ul. Chełmżyńska 167 (willa Granzowa, Granzówka) 628
al. Chruściela 86 3020
al. Chruściela 78 2810
al. Chruściela 63 2895
al. Chruściela 59 2810
al.Chruściela 57 3117
al. Chruściela 52 3133
al. Chruściela 50 2819
al. Chruściela 48 5253
al. Chruściela 46 3323
al.Chruściela 42 3215
al. Chruściela 38 3161
al. Chruściela 37/39 3645
al. Chruściela 36 2971
al. Chruściela 34 2895
al. Chruściela 33/35 3360
al. Chruściela 32 3327
al.Chruściela 30 3023
al. Chruściela 15 3095
al. Chruściela 13 2893
al. Chruściela 12 3172
al. Chruściela 10 3337
al. Chruściela 9 3013
al. Chruściela 4 3142
al. Chruściela 2 5091
ulica Żołnierska 2171
ulica Żeligowskiego 2141
ulica Zygmunta III 2112
ulica Ziemskiego 2163
ulica Zesłańców Polskich 2259
ulica Zecerska 2076
ulica Zawodowa 2224
ulica Zawiszaków 2249
ulica ks. Witolda 2259
ulica Chełmżyńska (Kawęczyn-Wygoda) 324
ulica Ułańska 2139
ulica Topograficzna 2313
ulica Szyszaków 2302
ulica Sztukatorska 2120
aleja Sztandarów 2460
ulica Szewska 2132
ulica Szatkowników 2111
ulica Szafarzy 2214
ulica Suflerska 2130
ulica Strażacka 3282
ulica Soliborska 2186
ulica ks. Skrzeszewskiego 2152
ulica Roty 2267
ulica Rękawnicza 2148
ulica Republikańska 2337
ulica Rasztowska 2021
ulica Puszkarzy 2128
ulica Przewłocka 2027
ulica Przedświt 2150
ulica Przebieg 2184
ulica Posłańców 2114
ulica Pontonierów 2514
ulica Płatnerska 2265
ulica Plutonowych 2881
ulica Pilarzy 2170
ulica Pielgrzymów 2330
ulica Paderewskiego 3595
ulica Pacholęca 2087
ulica Orbity 2213
ulica Okurzałego 2257
ulica Notarialna 2191
ulica Niedziałkowskiego 2439
ulica Mokry Ług 2584
ulica Masztalerska 2147
ulica Marsa 2472
ulica Markietanki 2389
ulica Magenta 2302
ulica Madziarów 2223
ulica Łyszkiewicza 2620
ulica Listonoszy 2326
ulica Liryczna 2191
ulica Licealna 2291
ulica Kuglarska 2163
ulica księcia Witolda 410
ulica Kramarska 2197
ulica Kordiana 2502
ulica Konwisarska 2996
ulica Kominiarska 2139
aleja Komandosów 3251
ulica Kłuszyńskiej 2411
ulica Klasztorna 2431
ulica Katiuszy 2420
ulica Karolówka 2319
ulica Kapitańska 2183
ulica Kapelusznicza 2143
ulica Kanonierska 2240
ulica Kamasznicza 2203
ulica Kaletnicza 2068
ulica Kadrowa 2471
ulica Kacpury 2781
ulica Jerzego 2432
ulica Jaworzniaków 2228
ulica Jasówka 2281
ulica Instruktorska 2157
ulica Ilskiego 3037
ulica Haubicy 2613
ulica Grzybowa 2360
ulica Grawerska 2189
ulica Górna 2234
ulcia Giermków 2691
ulica Gierczak 2894
ulica Gembarzewskiego 2217
ulica Gawędziarzy 2988
ulica Frontowa 2299
ulica Fizylerów 2270
ulica Fizyków 2343
ulica Fiszera 2431
ulica Eskulapów 2390
ul;ica Dziewosłęby 2455
ulica Dziewiarska 2136
ulica Dziewanowska 2141
ulica Działyńczyków 2239
ulica Dwóch Mieczy 2840
ulica Drogistów 2149
ulica Dowódców 2325
ulica Dokerów 2607
ulica Bellony 3790
ulica Czwartaków 3664
ulica Czerwonych Beretów 4391
ulica Czapnicza 3119
ulica Cyrulików 6392
aleja Chruściela 25746
ulica Buławy 3461
ulica Budnicza 3280
Ulica Buchalteryjna 3294
ulica Bombardierów 3448
ulica Bocheńskiego 3775
ulica Barlickiego 3440
NAZWY ULIC D-F 4683
NAZWY ULIC U-Z 4299
NAZWY ULIC S-T 4375
NAZWY ULIC P-R 4947
NAZWY ULIC L-O 4652
NAZWY ULIC K 5064
NAZWY ULIC G - J 4821
NAZWY ULIC A-C 7103
Amałowicza 24 2773
Amałowicza 13 2088
Admiralska 3 3085
Amałowicza 9 2337
ADMIRALSKA 4453
ARSENALSKA 3520
AMAŁOWICZA 4428