Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ul. Czerwonych Beretów 1 1453
Admiralska 5 1531
Admiralska 1 1435
ul. Gawędziarzy 61 2045
ul. Eskulapów 26 2858
Chruściela 103 (Akademia, dawne stajnie 3BStrz) 1831
ul. Dokerów 19 5306
ul.Paderewskiego 146 1556
ul. Paderewskiego 23/25 5441
Kolonia Oficerska i Podoficerska 5484
ul. Plutonowych 11 5570
ul. Bocheńskiego 23 6971
ul. Bocheńskiego 45 4654
ul. Plutonowych 10 7581
al. Chruściela 1/3 7686
ul. Strażacka 121 (Fort Kawęczyn) 9997
ul. Żeligowskiego 13b 6656
ul. Zawodowa 21 9400
ul. Zawiszaków 25/27 5643
ul. ks. Witolda 19 5842
ul. Szyszaków 55 5450
al. Sztandarów 2 14202
al. Sztandarów 1/3 6102
ul. Strażacka 141 5873
ul. Strażacka 108 4988
ul. Strażacka 48 3882
ul. Skrzeszewskiego 9 2482
ul. Plutonowych 18 2448
ul. Przebieg 5 2486
ul. Płatnerska 1 2758
ul. Plutonowych 2 2458
ul. Plutonowych 1 2581
ul. Pielgrzymów 29 2494
ul. Paderewskiego 15 3623
ul. Paderewskiego 7/9 2544
ul. Paderewskiego 5 2627
ul. Niedziałkowskiego 25 2363
ul. Niedziałkowskiego 24 2443
ul. Marsa (Pocisk) 3171
ul. Łyszkiewicza 32 2344
ul. Łyszkiewicza 31 2502
ul. Łyszkiewicza 29 2733
ul. Łyszkiewicza 26 3018
ul. Listonoszy 6 2440
ul. Kordiana 29 2420
ul. Kordiana 5 2616
ul. Konwisarska 44 2459
ul. Konwisarska 42 2452
Konwisarska 37 2667
ul. Konwisarska 2/4 2478
al. Komandosów 23 2704
al. Komandosów 16 2410
al. Komandosów 15 2468
al. Komandosów 11 2350
al. Komandosów 9 2471
al. Komandosów 8 3149
ul. Kłuszyńskiej 23 2286
ul. Kłuszyńskiej 21 2318
ul. Kłuszyńskiej 19 2348
ul. Kłuszyńskiej 17 2372
ul. Klasztorna 8 2393
ul. Klasztorna 6 2420
ul. Katiuszy 10 2346
ul. Katiuszy 3 2422
ul. Kapitańska 5 2295
ul. Kacpury 67 2419
ul. Kacpury 47 2615
ul. Ilskiego 25 2410
ul. Ilskiego 20 2418
ul. Ilskiego 13 2751
ul. Haubicy 13 2429
ul. Haubicy 11 2298
ul. Haubicy 9 2274
ul. Haubicy 6/8 2376
ul. Grzybowa 1 4439
ul. Górna 5 2361
ul. Giermków 32 2347
ul. Giermków 24 2379
ul. Giermków 14 2394
ul. Gierczak 6 3339
ul. Gierczak 4 2585
ul. Gembarzewskiego 26 2266
ul. Gawędziarzy 27 2481
ul. Gawędziarzy 25 3829
ul. Gawędziarzy 24 3205
ul. Fiszera 14 2547
ul. Eskulapów 24 2383
ul. Dwóch Mieczy 35 2469
u;. Dwóch Mieczy 22 2595
ul. Dwóch Mieczy 5 5340
ul. Dowódców 27 2391
ul. Dowódców 18/20 2345
ul. Dokerów 18 2868
ul. Dokerów 5 2488
ul. Czerwonych Beretów 5 3089
ul. Czerwonych Beretów 3 2833
ul. Cyrulików 91 3152
ul. Cyrulików 81 2797
ul. Cyrulików 73 3359
ul. Cyrulików 69b 2699
ul. Cyrulików 63 2813
ul. Cyrulików 51 2723
ul. Cyrulików 49 2662
ul. Cyrulików. stacja kolejowa Rembertów 16199
ul. Cyrulików 35 5853
ul. Buławy 1 2675
ul. Bellony 62 2816
al. Chruściela 104 4584
Chruściela 103 (Akademia,dawna Kręgielnia CWPiech) 3937
al. Chruściela 103 (Akademia, kotłownia) 4437
al. Chruściela 103 (Akademia, basen) 6585
Chruściela 103 (Akademia, strzelnica tunelowa) 4862
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 56) 8191
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 26) 6391
Chruściela 103 (Akademia, blok 25) 4948
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 22) 4792
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 14) 6270
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 04) 3871
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 01) 4492
al. Chruściela 103, kościół garnizonowy 6398
al. Chruściela, brama wjazdowa na teren Akademii 6303
Chruściela pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed bramą wjazdową Akademii 7940
al. Chruściela 100 3467
al. Chruściela 96 3226
ul. Chełmżyńska 167 (willa Granzowa, Granzówka) 924
al. Chruściela 86 3264
al. Chruściela 78 3044
al. Chruściela 63 3152
al. Chruściela 59 3052
al.Chruściela 57 3368
al. Chruściela 52 3408
al. Chruściela 50 3058
al. Chruściela 48 5573
al. Chruściela 46 3579
al.Chruściela 42 3483
al. Chruściela 38 3412
al. Chruściela 37/39 3921
al. Chruściela 36 3218
al. Chruściela 34 3039
al. Chruściela 33/35 3497
al. Chruściela 32 3464
al.Chruściela 30 3150
al. Chruściela 15 3242
al. Chruściela 13 3031
al. Chruściela 12 3306
al. Chruściela 10 3503
al. Chruściela 9 3174
al. Chruściela 4 3271
al. Chruściela 2 5244
ulica Żołnierska 2247
ulica Żeligowskiego 2205
ulica Zygmunta III 2188
ulica Ziemskiego 2231
ulica Zesłańców Polskich 2341
ulica Zecerska 2148
ulica Zawodowa 2316
ulica Zawiszaków 2330
ulica ks. Witolda 2342
ulica Chełmżyńska (Kawęczyn-Wygoda) 436
ulica Ułańska 2222
ulica Topograficzna 2402
ulica Szyszaków 2391
ulica Sztukatorska 2202
aleja Sztandarów 2569
ulica Szewska 2210
ulica Szatkowników 2201
ulica Szafarzy 2294
ulica Suflerska 2203
ulica Strażacka 3392
ulica Soliborska 2257
ulica ks. Skrzeszewskiego 2226
ulica Roty 2343
ulica Rękawnicza 2214
ulica Republikańska 2417
ulica Rasztowska 2094
ulica Puszkarzy 2198
ulica Przewłocka 2096
ulica Przedświt 2233
ulica Przebieg 2263
ulica Posłańców 2200
ulica Pontonierów 2587
ulica Płatnerska 2351
ulica Plutonowych 2975
ulica Pilarzy 2255
ulica Pielgrzymów 2405
ulica Paderewskiego 3708
ulica Pacholęca 2157
ulica Orbity 2279
ulica Okurzałego 2318
ulica Notarialna 2260
ulica Niedziałkowskiego 2529
ulica Mokry Ług 2671
ulica Masztalerska 2220
ulica Marsa 2556
ulica Markietanki 2512
ulica Magenta 2427
ulica Madziarów 2299
ulica Łyszkiewicza 2705
ulica Listonoszy 2397
ulica Liryczna 2268
ulica Licealna 2356
ulica Kuglarska 2243
ulica księcia Witolda 585
ulica Kramarska 2279
ulica Kordiana 2589
ulica Konwisarska 3087
ulica Kominiarska 2213
aleja Komandosów 3382
ulica Kłuszyńskiej 2494
ulica Klasztorna 2503
ulica Katiuszy 2495
ulica Karolówka 2399
ulica Kapitańska 2264
ulica Kapelusznicza 2229
ulica Kanonierska 2319
ulica Kamasznicza 2283
ulica Kaletnicza 2160
ulica Kadrowa 2562
ulica Kacpury 2885
ulica Jerzego 2516
ulica Jaworzniaków 2304
ulica Jasówka 2374
ulica Instruktorska 2229
ulica Ilskiego 3143
ulica Haubicy 2708
ulica Grzybowa 2433
ulica Grawerska 2265
ulica Górna 2318
ulcia Giermków 2768
ulica Gierczak 2988
ulica Gembarzewskiego 2304
ulica Gawędziarzy 3104
ulica Frontowa 2389
ulica Fizylerów 2343
ulica Fizyków 2432
ulica Fiszera 2520
ulica Eskulapów 2480
ul;ica Dziewosłęby 2540
ulica Dziewiarska 2221
ulica Dziewanowska 2222
ulica Działyńczyków 2326
ulica Dwóch Mieczy 2943
ulica Drogistów 2232
ulica Dowódców 2413
ulica Dokerów 2692
ulica Bellony 3898
ulica Czwartaków 3792
ulica Czerwonych Beretów 4551
ulica Czapnicza 3233
ulica Cyrulików 6595
aleja Chruściela 26420
ulica Buławy 3572
ulica Budnicza 3375
Ulica Buchalteryjna 3398
ulica Bombardierów 3571
ulica Bocheńskiego 3888
ulica Barlickiego 3536
NAZWY ULIC D-F 4808
NAZWY ULIC U-Z 4471
NAZWY ULIC S-T 4521
NAZWY ULIC P-R 5089
NAZWY ULIC L-O 4805
NAZWY ULIC K 5199
NAZWY ULIC G - J 4962
NAZWY ULIC A-C 7375
Amałowicza 24 3096
Amałowicza 13 2315
Admiralska 3 3374
Amałowicza 9 2583
ADMIRALSKA 4596
ARSENALSKA 3622
AMAŁOWICZA 4544