Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wniosek w sprawie zmiany burmistrza 2052
Projekt regulaminu organizacji pracy MRN w Rembertowie 1883
Informacja z 01.06.1945 o delegowaniu przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego do MRN 1828
Zawiadomienie dn. 8.11.1945 delegata o posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej 1939
Zaświadczenie wiceprzewodniczącego MRN 1971
Pismo z 21.07.45 w sprawie zmiany delegata PPR do MRN 1869
Zgłoszenie przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego do MRN 1949
Prośba z 2.06.1946 o delegowanie przedstawicieli Rady Związków Zawodowych do MRN 2018
Zawiadomienie z 15.06.1945 o posiedzeniu MRN w dniu 1.07.1945 2007
Wniosek Komitetu PPR z dn. 7.05.1945 o wyznaczeniu delegatów do MRN 2283
Decyzja ZZRM z dn. 7.06.1945 o wyznaczeniu delegata do MRN 1869
Decyzja z 18.07.1945 o uznaniu delegata Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła do MRN 1748
Pismo z 17.06.1945 komitetu Parafialnego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Rembertowie w 1789
Pismo Komitetu PPS z dn. 05.06.1945 w sprawie delegata do MRN 1862
Pismo ZM z dn. 06.06.45 do Rady Związków Zawodowych 1854
Protokół z konferencji kierowników referatów Zarządu Miasta w Rembertowie odbytej w dniu 5.03.1945 1708
Ogłoszenie z 22.10.1944 w sprawie wyborów radnych MRN w Rembertowie z terenu Kawęczyna 1722
Wniosek i pismo z 10.05.1948 w sprawie odwołania komendanta posterunku MO w Rembertowie 1850
Wniosek i załącznik z dn. 30.06.1948 w sprawie zmian ulic 2022
Stanowisko klubu PPR z 11.02.1948 w sprawie wstrzymania wynagrodzenia pracowników Zarządu Miasta 1765
Pismo komitetu PPS z dn. 14.10.1947 w sprawie zmian delegatów PPS w MRN 2014
Pismo komitetu PPS z d. 10.09.1947 o delegowaniu do MRN St. Żabskiego 2008
Pismo A.Szpacza z dn. 3.09.1947 w sprawie rezygnacji z mandatu Radnego MRN 2022
Pismo dr. Małachowskiego w sprawie planów likwidacji Szpitala Miejskiego w Rembertowie 1870
Protokół z posiedzenia MRN 14.05.1947 1830